HjerneForum

Sklerose.

Sklerose.

Sklerose
Dissemineret sklerose
Sklerose er en neurologisk sygdom, som kan være både uforudsigelig og gådefuld.

Hvad er sklerose?
Sklerose – også betegnet dissemineret sklerose eller multipel sklerose – er en sygdom, der angriber centralnervesystemet, dvs. hjernen og rygmarven. Betændelse og ardannelse omkring nervetrådene medfører efterhånden, at nerverne bliver dårligere til at lede meddelelser fra hjernen ud til kroppen.
Sklerose kan forårsage mange forskellige symptomer af varierende sværhedsgrad, som varierer fra person til person. Symptomerne afhænger især af, hvilke nerver og hermed hvilke kropsdele, som rammes.
Symptomerne opstår almindeligvis i 20-40 års alderen, lidt oftere hos kvinder end mænd. I alt ca. 6.000 danskere har sklerose.
Hvordan viser sklerose sig?
Meget karakteristisk opstår symptomerne i starten ret tilfældigt og spredt i nervesystemet, og derfor kan det være vanskeligt at få stillet diagnosen i den første periode, da de samme symptomer også forekommer ved mange andre sygdomme. Blandt de almindeligste symptomer er:
• Dobbeltsyn, tågesyn eller ukontrollerede øjenbevægelser.
• Udtalt træthed og svækket hukommelse.
• Skiftende humør og depression.
• Usikker balance og gang.
• Talebesvær.
• Nedsat bevægelighed af eller kontrol med ben eller arme.
• Besvær med at holde på eller komme af med vandet.
• Slæbende fødder.
• Føleforstyrrelser eller prikken og stikken i fx benet.
I starten er symptomerne enkeltstående (attakker) og varer fra uger til måneder afbrudt af lange symptomfri intervaller (remissioner). Det videre forløb er meget varierende. Nogle personer har blot få gener, mens andre hurtigt invalideres betydeligt og får spastiske lammelser i benene, nedsat kontrol med vandladningen, gangbesvær, talevanskelighed og eventuelt demens.
Det er væsentligt, at skleroseramte holder sig aktive, spiser sundt og alsidigt samt får tilstrækkelig hvile, hvilket alt sammen øger velværet og modstandskraften.

Hvorfor får man sklerose?
Ved sklerose sker der spredt i hjerne og rygmarv en ødelæggelse af de fedtskeder, som ligger omkring nervetrådene. Årsagen hertil kendes ikke, men selve betændelsesprocessen omkring nervetrådene skyldes en fejlreaktion i immunforsvaret. Man kan ikke på forhånd sige, hvem der vil blive ramt af sklerose.
Måske opstår sklerose som reaktion på en infektion med et virus hos en person, der i forvejen genetisk set er særlig sårbar for at få sygdommen. Men sklerose smitter ikke. Sygdommen har en vis arvelig tendens, idet slægtninge til sklerosepatienter løber større risiko for sygdommen. Desuden er sklerose hyppigere i tempererede klimazoner.
Gåden om sklerose er langt fra løst, men der forskes intensivt i de nævnte teorier.

Hvordan behandles sklerose?
Sklerose kan endnu ikke forebygges eller helbredes, men de enkelte anfald kan afkortes og lindres med medicin, først og fremmest binyrebarkhormon. Et nyt præparat (beta-interferon) kan muligvis mildne sygdommen for en del af de skleroseramte.
Mange symptomer bedres ved fysisk optræning eller medicinsk behandling. Ergoterapi og fysioterapi med bl.a. ændringer i hjemmet, hjælpemidler til de daglige gøremål, kørestol og specialindrettet bil er vigtigt for at bevare livskvaliteten.

Hvilke følger har sklerose?
Sklerose er en alvorlig sygdom, som kan medføre tiltagende invaliditet. Alvoren forstærkes af, at sygdommen opstår i ung alder og derfor belaster personen igennem et langt liv. Men de fleste skleroseramte kan opretholde et aktivt liv og bevare et positivt syn på deres tilværelse. Efter 15 års sygdom er hver fjerde endnu fuld arbejdsdygtig med kun mindre gener. Hos andre »brænder sygdommen ud«, så tilstanden ikke forværres yderligere. Et mindretal ender med alvorlig invaliditet i løbet af få år.

Flere oplysninger
Scleroseforeningen er en privat organisation, hvis hovedformål er forskning, socialt arbejde og information.
En meget betydelig del af skleroseforskningen i Danmark finansieres af foreningen, der desuden yder gratis socialrådgiver- og psykologbistand til sine medlemmer.
Foreningen driver sklerosehospitaler i Ry og Haslev samt den handicapvenlige Dronningens Ferieby ved Grenå.

Menu

Tilmeld nyhedsbrev