HjerneForum

Velkommen til HjerneForum

Landsforeningen til bekæmpelse af hjernesygdomme

Medlemskab.

HjerneForum er startet af en kreds af forskere, behandlere og formidlere, som ønsker at gøre en fælles frivillig indsats for at informere omkring nye forskningsresultater, der fremkommer i dette område, og hvordan de evt. kan benyttes i behandlingen af hjernesygdomme.

Modtag vores temabog gratis hvert år!

Sammen om et
fælles mål
.

Bliv en del af fællesskabet

Læs mere om vores forskellige medlemstilbud og de fordele som følger med! 

Oplyse om hjernefunktioner

HjerneForum formidler befolkningen i en klar form om hjernefunktioner både i relation til udvikling ved tiltagende alder og til påvirkende sygdomme med henblik på at skabe forståelse hos omgivelser for hvorledes man kan forholde sig.

Formidle resultater

HjerneForum formidler information til samfundet vedrørende hjerneforsknings metoder og resultater. Foreningen oplyser både om hjernens normale udvikling og funktioner og

Fremme viden om hjerneforskning

HjerneForum stræber for at fremme hjerneforskningen og derved bekæmpe hjernesygdomme.

Information om
hjernen.

Sygdomme

Alzheimer

Hvad er Alzheimers sygdom? Alzheimers sygdom er en speciel form for demens. Demens er en fællesbetegnelse for en række lidelser i hjernen, der alle medfører en mærkbar nedsættelse af hukommelsen samt forringelse af flere andre såvel psykiske som fysiske funktioner.

Demens i alderdommen kaldes ofte i daglig tale forkalkning eller senilitet. Det er imidlertid en sygdom og ikke blot en naturlig følge af alderen.

Apopleksi

Apopleksi – blodprop i hjernen og hjerneblødning. Omkring 14.000 danskere får hvert år en apopleksi (slagtilfælde). Risikoen for at blive ramt af apopleksi stiger med alderen, og især mennesker over 65 år rammes ofte.

De seneste år er der sket betydelige fremskridt i behandlingen, og mange tusinder danskere lever i dag efter overstået apopleksi.

Bevægeforstyrrelser

Bevægeforstyrrelser findes i flere forskellige former, herunder:

  • Essentiel tremor
  • Bevægeforstyrrelser pga. medicin
  • Huntingtons chorea
  • Dystoni
  • Tourette syndrom


Læs mere om dem hver især her

Demens

Hvad er demens? Demens er betegnelsen for en række symptomer på svigt af hjernen. Det viser sig først og fremmest ved svigtende hukommelse og nedsat evne til at fungere i hverdagen. Demens giver også problemer med koncentration, regnefærdigheder, orienteringsevne og sprog.

En demens sygdom begynder ofte snigende, og det kan i begyndelsen være svært at afgøre, om der er tale om sygdom. Men efterhånden giver sygdommen udtalte problemer med at klare hverdagen.

Depression

Vi kender alle til at være nedtrykte, triste og ulykkelige, når vi har oplevet modgang, skuffelse eller sorg.
Fx er det naturligt at være trist ved et dødsfald i familien. Men sådanne almindelige menneskelige reaktioner må ikke forveksles med en egentlig depression.

Depression er noget andet end krise- og sorgreaktioner. Når følelsen af tristhed, tomhed og håbløshed bliver så alvorlig, at personen invalideres, så er der tale om en sygdom, som bør behandles.

Forskning

Døgnrytme

Lys er grundlaget for alt liv. Solens lys solen er basis for alt biologisk liv på jorden. Den energi, der findes i solens stråler, udnyttes af jordens planter til at omdanne atmosfærens kultveilte til ilt, en luftart som derefter udnyttes i dyrenes stofskifte.

Alle hvirveldyr er desuden i øjets nethinde udstyrede med specialiserede celler, der kan opfange lyset og omdanne dette til nerveimpulser, der sendes videre til bestemte områder i hjernen. Hjernen registrerer disse impulser og formidler dem videre til andre områder af hjernen, hvor man genkender og reagere på det sete.

Hjernens arbejde

Læs om forskellige stykker arbejde hjernen udfører, herunder:

  • Hjernetomografi
  • Encefalografi
  • Menneskers adfærd
  • Tindingelappen
  • Pandelappen

Og mange flere! Læs mere her.

Intiligens

Hvad er intelligens? Mennesket er på godt og ondt verdens dominerende dyreart. Hvordan skal det forklares? Sammenlignet med mange dyr er mennesket fysisk ganske forsvarsløst: vi har hverken store tænder, farlige kløer, eller evne til at løbe hurtigt.

Vores overlegenhed er i høj grad baseret på vores intelligens, som er et resultat af hjernens udvikling. Intelligens har i tidens løb været defineret på mange forskellige måder, men de fleste definitioner inkluderer på en eller anden måde evnen til problemløsning og abstrakt tænkning; særlige evner som f.eks. musikalitet eller talent for sportsgrene er derimod ikke inkluderet.

Neuroforskning

Dansk Neuroforskning er i rivende udvikling med forskning på mange fronter: Molekylær neurobiologi, gangens grundelementer, tankevirksomhed og signalstoffers betydning for neurologiske og psykiske lidelser.

Med nye billeddannende teknikker er der nu for alvor åbnet op for den sorte æske og vi har fået mulighed for at forstå, hvorledes hjernen arbejder under normale forhold og hvis hjernen rammes af sygdom.

Rygmarven

Nervecellernes primære funktion er overførsel af information, både inden for den samme celle, mellem 2 eller flere celler i nervesystemet, og fra en nervecelle til en muskel- eller spytkirtel. Nerveceller deler mange egenskaber med organismens andre celletyper, men er specialiserede til at overføre informationen. 

Et af neuroforskningens væsentlige mål er at forstå, hvorledes nerveceller påvirker hinanden og skaber specifik adfærd hos dyr eller mennesker.

Hold dig opdateret.

Indtast din e-mailadresse for at registrere dig til vores nyhedsbrev.

Menu

Tilmeld nyhedsbrev